Tenders Lab Logo

אלפי מפרסמי מכרזים בכף ידך

טנדרס לאב פועלת מסביב לשעון וסורקת מאות אתרי מפרסמים כדי להביא לך מכרזים רלוונטיים במהירות האפשרית.

טנדרס לאב יודעת לאסוף ולנתח בצורה אוטומטית מכרזים מגופים ממשלתיים, מכרזים מארגונים ממשלתיים, מכרזי עיריות, מכרזי רשויות מקומיות, מכרזים שפורסמו על ידי חברות ממשלתיות, מכרזים ממוסדות אקדמיים, מכרזים של תאגידי מים, ואפילו מכרזים המפורסמים בעיתונות הדיגיטלית ובעיתונות הכתובה.

עיריות ורשיות מקומיות

טנדרס לאב סורקת יותר מ-600 עיריות ורשיות מקומיות מידי יום.

תאגידי מים

טנדרס לאב סורקת יותר מ-110 תאגידי מים מידי יום.

מוסדות אקדמיים

טנדרס לאב סורקת יותר מ-60 מוסדות אקדמיים מידי יום.

גופים ממשלתיים

טנדרס לאב סורקת יותר מ-130 גופים ממשלתיים מידי יום.

ארגונים ממשלתיים

טנדרס לאב סורקת יותר מ-70 ארגונים ממשלתיים מידי יום.

חברות ממשלתיות

טנדרס לאב סורקת יותר מ-20 חברות ממשלתיות מידי יום.

מוסדות נוספים

טנדרס לאב סורקת יותר מ-260 מוסדות שונים מידי יום.