רשות מקרקעי ישראל מכרזים

כל הנתונים על מכרזים המתפרסמים על ידי רשות מקרקעי ישראל

מכרזים שפורסמו

197+

מסמכים שפורסמו

292+

ענפים מרכזיים

בנייה, פיתוח ותשתיות

סטטיסטיקות

לחץ על ענף על מנת לראות נתונים עבורו בלבד

מכרזים אחרונים

מכרזים רלוונטיים מכרזים רלוונטיים