עיריית ראש העין מכרזים

כל הנתונים על מכרזים המתפרסמים על ידי עיריית ראש העין

מכרזים שפורסמו

40+

מסמכים שפורסמו

82+

ענפים מרכזיים

בנייה, פיתוח ותשתיות

סטטיסטיקות

לחץ על ענף על מנת לראות נתונים עבורו בלבד

מכרזים אחרונים

מכרזים רלוונטיים מכרזים רלוונטיים