עין אפק תאגיד מים וביוב ראש העין מכרזים

כל הנתונים על מכרזים המתפרסמים על ידי עין אפק תאגיד מים וביוב ראש העין

מכרזים שפורסמו

14+

מסמכים שפורסמו

31+

ענפים מרכזיים

אינסטלציה, קווי מים, ביוב וניקוז

סטטיסטיקות

לחץ על ענף על מנת לראות נתונים עבורו בלבד

מכרזים אחרונים

מכרזים רלוונטיים מכרזים רלוונטיים