משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מכרזים

כל הנתונים על מכרזים המתפרסמים על ידי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

מכרזים שפורסמו

24+

מסמכים שפורסמו

132+

ענף מרכזי

תחבורה

סטטיסטיקות

לחץ על ענף על מנת לראות נתונים עבורו בלבד

מכרזים אחרונים

מכרזים רלוונטיים מכרזים רלוונטיים