משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מכרזים

כל הנתונים על מכרזים המתפרסמים על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

מכרזים שפורסמו

53+

מסמכים שפורסמו

263+

ענפים מרכזיים

רווחה, סיעוד ופסיכולוגיה, שירותי מחשוב

סטטיסטיקות

לחץ על ענף על מנת לראות נתונים עבורו בלבד

מכרזים אחרונים

מכרזים רלוונטיים מכרזים רלוונטיים