מכללת ספיר מכרזים

כל הנתונים על מכרזים המתפרסמים על ידי מכללת ספיר

מכרזים שפורסמו

9+

מסמכים שפורסמו

28+

ענפים מרכזיים

בנייה, פיתוח ותשתיות, הנדסה ואדריכלות, מיפוי ומדידה, חשמל, תאורה

סטטיסטיקות

לחץ על ענף על מנת לראות נתונים עבורו בלבד

מכרזים אחרונים

מכרזים רלוונטיים מכרזים רלוונטיים