מכללת סמי שמעון מכרזים

כל הנתונים על מכרזים המתפרסמים על ידי מכללת סמי שמעון

מכרזים שפורסמו

6+

מסמכים שפורסמו

14+

ענפים מרכזיים

בנייה, פיתוח ותשתיות, שמירה ואבטחה, שירותי מחשוב

סטטיסטיקות

לחץ על ענף על מנת לראות נתונים עבורו בלבד

מכרזים אחרונים

מכרזים רלוונטיים מכרזים רלוונטיים