מוריה - חברה לפיתוח ירושלים מכרזים

כל הנתונים על מכרזים המתפרסמים על ידי מוריה - חברה לפיתוח ירושלים

מכרזים שפורסמו

82+

מסמכים שפורסמו

423+

ענפים מרכזיים

בנייה, פיתוח ותשתיות

סטטיסטיקות

לחץ על ענף על מנת לראות נתונים עבורו בלבד

מכרזים אחרונים

מכרזים רלוונטיים מכרזים רלוונטיים