מכרזי חל״י החברה הממשלתית להגנות ים המלח

כל הנתונים על מכרזים המתפרסמים על ידי חל״י החברה הממשלתית להגנות ים המלח

מכרזים שפורסמו

4+

מסמכים שפורסמו

20+