המרכז למיפוי ישראל מכרזים

כל הנתונים על מכרזים המתפרסמים על ידי המרכז למיפוי ישראל

מכרזים שפורסמו

13+

מסמכים שפורסמו

65+

ענפים מרכזיים

ניקיון ואחזקת מבנים, שמירה ואבטחה

סטטיסטיקות

לחץ על ענף על מנת לראות נתונים עבורו בלבד

מכרזים אחרונים

מכרזים רלוונטיים מכרזים רלוונטיים