המועצה המקומית גן יבנה מכרזים

כל הנתונים על מכרזים המתפרסמים על ידי המועצה המקומית גן יבנה

מכרזים שפורסמו

10+

מסמכים שפורסמו

39+

ענף מרכזי

ניקיון ואחזקת מבנים

סטטיסטיקות

לחץ על ענף על מנת לראות נתונים עבורו בלבד

מכרזים אחרונים

מכרזים רלוונטיים מכרזים רלוונטיים