המוסד לביטוח לאומי מכרזים

כל הנתונים על מכרזים המתפרסמים על ידי המוסד לביטוח לאומי

מכרזים שפורסמו

29+

מסמכים שפורסמו

68+

סטטיסטיקות

לחץ על ענף על מנת לראות נתונים עבורו בלבד

מכרזים אחרונים

מכרזים רלוונטיים מכרזים רלוונטיים