מכרזי החברה לפיתוח פתח תקווה

כל הנתונים על מכרזים המתפרסמים על ידי החברה לפיתוח פתח תקווה

מכרזים שפורסמו

4+

מסמכים שפורסמו

20+