ההתאחדות לכדורגל מכרזים

כל הנתונים על מכרזים המתפרסמים על ידי ההתאחדות לכדורגל

מכרזים שפורסמו

3+

מסמכים שפורסמו

8+

ענפים מרכזיים

שירותי מחשוב, תחבורה, ניקיון ואחזקת מבנים

סטטיסטיקות

לחץ על ענף על מנת לראות נתונים עבורו בלבד

מכרזים אחרונים

מכרזים רלוונטיים מכרזים רלוונטיים