איגוד ערים חיפה מכון לטיהור שפכים מכרזים

כל הנתונים על מכרזים המתפרסמים על ידי איגוד ערים חיפה מכון לטיהור שפכים

מכרזים שפורסמו

12+

מסמכים שפורסמו

54+

ענפים מרכזיים

אינסטלציה, קווי מים, ביוב וניקוז

סטטיסטיקות

לחץ על ענף על מנת לראות נתונים עבורו בלבד

מכרזים אחרונים

מכרזים רלוונטיים מכרזים רלוונטיים