Tenders Lab Logo

הפוך טבלאות PDF לקבצי אקסל
ונתח מידע בקלות

״אני לא מאמין! עד עכשיו הייתי מעתיק טבלאות מ-PDF לאקסל תו-תו ידנית!״

שתי המרות ראשונות חינם

תמיכה בקבצים גדולים | תמיכה מלאה בעברית | אין צורך בהתקנת תוכנה

הסרה

ביטוחים

לפני | אחרי

הפיכת טבלאות עם מידע ביטוחי בקבצי PDF לקובץ אקסל

הצעות מחיר

לפני | אחרי

הפיכת טבלאות עם הצעות מחיר בקבצי PDF לקובץ אקסל

כתב כמויות

לפני | אחרי

הפיכת טבלאות עם הצעות מחיר בקבצי PDF לקובץ אקסל

דוחות שנתיים

לפני | אחרי

הפיכת טבלאות עם מידע על דוחות שנתיים בקבצי PDF לקובץ אקסל

דוחות בורסאיים

לפני | אחרי

הפיכת טבלאות של דוחות בורסאיים בקבצי PDF לקובץ אקסל

שאלות נפוצות

האם ניתן לחלק את התאים בכמה דרכים?

כן. במקרים בהם חלוקת התאים לא מדויקת, יש לבחור ׳הפרדה מקסימלית בין תאים׳.

האם ניתן לחלץ טבלאות מתוך קבצים סרוקים?

לא, המערכת לא תומכת כרגע ביכולת הזו.

האם יש תמיכה בטבלאות מקוננות (טבלה בתוך טבלה)?

כן. במקרה של טבלאות מקוננות כל טבלה תחולץ בנפרד.

מה הגודל המקסימלי של קובץ שניתן להעלות?

גודל הקובץ המקסימלי הוא 160MB. כדי לעבוד עם קבצים גדולים יותר ניתן לפנות אלינו support@tenderslab.co.il

האם הקבצים שאני מעלה מאובטחים?

כן. טנדרס לאב שומרת את הקבצים כשהם מוצפנים (Encryption at rest by Amazon S3), ומאבטחת את המידע בזמן העלאה באמצעות תקשורת מוצפנת (SSL).

למשך כמה זמן הקבצים נשמרים?

הקבצים נשמרים בענן שלנו למשך 30 יום ולאחר מכן נמחקים לצמיתות.